Ürün satın alırken yaşadığınız sorunlar hakkında canlı destek ekibimizden destek alabilirsiniz.

Satışa ilişkin Ön Bilgilendirme Belgesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1.      KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu, SATICI’nın ALICI’ya, aşağıda temel nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve ifası ile ilgili olarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.      SATICI BİLGİLERİ (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) 

Unvan             : Zirve Bilgisayar Tic. ve San. Ltd.Şti. (Bundan sonra SATICI olarak anılacaktır) 

MERSİS No      : 4921 4255 1796 3570

Adres              : Ataç 1 Sok. 33/19 Kızılay / ANKARA

Telefon           : 0 312 430 12 64

Faks                 : 0 312 433 10 08

E-posta            : info@zirve-bilgisayar.com

3.      ALICI Bilgileri (Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır) 

Adı Soyadı /Ünvanı     : [!ALICIADISOYADI]

Adres                          : [!ALICIADRES]

Telefon                       : [!ALICITELEFON]

E-posta                       : [!ALICIEPOSTA]

4.      SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLERİN ve ÖDEME BİLGİLERİ

4.1.       Ürün/Ürünlerin/Hizmet/Hizmetlerin temel nitelikleri ve ihtiyaç duyulacak yazılım ve donanım özellikleri şunlardır;

·         Microsoft Windows 7.0 veya üstü işletim sistemi

·          4 GB Bellek (RAM) veya üzeri

·         Intel® i3 veya üzeri İşlemci

·         60 GB veya Üzeri Dahili Depolama (Harddisk)

·         4 Mbps veya üzeri İnternet bağlantısı

·         En güncel Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari veya Opera web tarayıcı

 

4.2.       Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve ek vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.3.       Sözleşme konusu ürün/lerin ya da hizmet/lerin tüm vergiler dahil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

Ürün/Hizmet Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı (TL)

Ara Toplam (TL)
(KDV Dahil)

[!URUNADI]

[!ADET]

[!BIRIMFIYAT]

[!TOPLAM FIYAT]

 

 

 

 

 

 

 

 

KDV’den İstisna Tutar (TL) (*)

[!KDVISTISNA]

KDV Matrah Tutarı (TL)

[!KDVMATRAH]

KDV (%18)

[!KDVTUTARI]

Toplam

[!TOPLAM]

 

Ödeme Şekli   : Kredi Kartı

Ödeme Planı   : Tek Çekim – Toplam Y.YYY,YY TL

                          Y Taksit x TaksitTutari TL = Toplam Z.ZZZ,ZZ TL

(*) Zirve Bilgisayar, Teknokent bünyesinde faaliyet göstermektedir ve 3065  sayılı KDV kanununun geçici 20. maddesi ve 5035 sayılı kanun gereğince belirli oranlarda KDV'den belli oranlarda muaftır.

5.      GENEL HÜKÜMLER

5.1.       ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI’nın; Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dahil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.       ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3.       ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.4.       Ödeme işleminin gerçekleşmesini takiben SATICI’nın konusunda uzman personeli en fazla 3 iş günü içerisinde ALICI’yı arayarak, ürün/ürünlerin gerekli kurulum işlemlerini tamamlayacaklardır.

6.      CAYMA HAKKI

6.1.       ALICI; ürünün kendisine teslim edildiği veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. SATICI, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içinde, malı geri almayı ve tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.

6.2.       ALICI, cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimini, cayma hakkı süresi olan 14 günlük süre dolmadan, bu süre içinde, yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile) SATICIYA yöneltmekle yükümlüdür.

6.3.       7.3 ALICI, cayma hakkını kullandığı takdirde, kendisine teslim edilen ürün faturasının aslını iade etmekle yükümlüdür.

İade edilmek istenen ürünün faturası kurum adına düzenlenmiş ise, ürün geri iade edilirken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

6.4.       ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

7.      GÖREVLİ VE YETKLİ MAHKEME

7.1.       ALICI, şikayet ve itirazları konusunda başvurularını, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da belirtilen ve yıllar itibariyle Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın tebliğler ile güncellediği parasal sınırlar dahilinde Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapabilir.

7.2.       ALICI, şikâyet ve itirazları konusunda nereye başvuracağına ilişkin parasal sınırlara ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda değeri;

a.      2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b.      Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c.       Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d.      Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevlidir.

7.3.       Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru sınırlarını aşan parasal tutar uyuşmazlıklarında ise, ALICI Tüketici Mahkemelerine başvuru yapabilir.

7.4.       Başvurular, Kanun ve Tebliglerde belirlenen parasal sınırlar göz önüne alınarak, ALICI’nın veya SATICI’nın yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilir.

8.      BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

8.1.            İşbu Ön Bilgilendirme Formu ve satın alma işlemine devam edilmesi durumunda ALICI’nın onaylayacağı Satış Sözleşmesi kapsamında ALICI ve SATICI arasında yapılacak her türlü yazışma, Kanunda sayılan zorunlu haller dışında, e-posta aracılığıyla yapılacaktır.

8.2.            ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu ve satın alma işlemine devam etmesi durumunda onaylayacağı Satış Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda, SATICI’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

SATICI  : Zirve Bilgisayar Tic. ve San. Ltd.Şti.

ALICI    : [!ALICIADISOYADI]

TARİH  :

 Yardımcı olmamızı ister misiniz?